Γ΄ Γυμνασίου

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Μάθημα Ώρες διδασκαλίας
Μαθηματικά 3
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία 2
Φυσική 2