Λειτουργία Φροντιστηρίου

Το φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Σύστημα, διδάσκονται όλα τα μαθήματα του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου (και  οι 3 κατευθύνσεις)